1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹134 28/10/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 543,8 трлн. теңге сомаға 48,1 млн. транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар- қыркүйек айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 11,3% көбейді (4,89 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 4,1% азайды (23,0 трлн теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар- қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

 5 167,58  

 68 078,76  

 43 204,00  

 566 820,97  

2022

 5 413,59  

 66 446,32  

 48 093,42  

 543 808,30  

Өзгеріс, %-бен

4,8%

-2,4%

11,3%

-4,1%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар- қыркүйек айларында БААЖ арқылы 436,5 трлн теңге сомаға 15,7 млн транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлемдер саны 21,0% көбейді (2,73 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 4,3% азайды (на 24,2 трлн теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 2,9 трлн теңге сомаға 86,0 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 20,4%-ға (14,5 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 4,8%-ға (на 0,1 трлн теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар- қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 777,98

67 311,59

12 995,12

560 710,84

орташа алғанда бір күнде

80,82

3 059,62

71,40

3 080,83

2022

барлығы

1 800,59

65 560,78

15 728,21

536 487,63

орташа алғанда бір күнде

81,85

2 980,04

85,95

2 931,63

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

1,3%

-2,6%

21,0%

-4,3%

орташа алғанда бір күнде

1,3%

-2,6%

20,4%

-4,8%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында бөлшек төлемдер ағыны 7,3 трлн теңге сомаға 32,4 млн. құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,1% (2,16 млн транзакцияға) және төлемдер сомасы 19,8% (1,21 трлн теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар- қыркүйек айларында 40,0 млрд теңге сомаға 176,9 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 6,6% (10,9 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 19,7%-ға (6,4 млрд теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 389,60

767,17

30 208,88

6 110,14

орташа алғанда бір күнде

154,07

34,87

165,98

33,57

2022

барлығы

3 613,00

885,54

32 365,20

7 320,67

орташа алғанда бір күнде

164,23

40,25

176,86

40,00

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

6,6%

15,4%

7,1%

19,8%

орташа алғанда бір күнде

6,6%

15,4%

6,6%

19,2%

 

Жоғарыға