Долбар ¹122 от 27/10/2021

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 566,2 трлн. теңге сомаға 43,2 млн. транзакция жүргізілді. 2020 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 16,2% (6013,2 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 14,1% (70,2  трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

4 648,5

40 398,7

37 190,8

496 645,1

2021

5 167,6

68 078,8

43 204,0

566 821,0

Өзгеріс, %-бен

11,2%

68,5%

16,2%

14,1%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында БААЖ арқылы 560,7 трлн. теңге сомаға 13,0 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2020 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлемдер саны 21,6% (2311,3 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 14,1% (69,2 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 3,1 трлн. теңге сомаға 71,4 мың транзакция өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 22,3%-ға (13,0 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 14,7% (0,4 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

1 310,7

39 688,0

10 683,8

491 497,4

орташа алғанда бір күнде

59,6

1 804,0

58,4

2 685,8

2021

барлығы

1 778,0

67 311,6

12 995,1

560 710,8

орташа алғанда бір күнде

80,8

3 059,6

71,4

3 080,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

35,6%

69,6%

21,6%

14,1%

орташа алғанда бір күнде

35,6%

69,6%

22,3%

14,7%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында бөлшек төлемдер ағыны 6,1 трлн. теңге сомаға 30,2 млн. құжат болды. 2020 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 14,0% (3701,9 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 18,7% (962,5 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 33,6 млрд. теңге сомаға 166,0 мың құжат өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 14,6%-ға (21,1 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 19,3%-ға (5,4  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

3 337,8

710,7

26 507,0

5 147,7

орташа алғанда бір күнде

151,7

32,3

144,8

28,1

2021

барлығы

3 389,6

767,2

30 208,9

6 110,1

орташа алғанда бір күнде

154,1

34,9

166,0

33,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

1,6%

7,9%

14,0%

18,7%

орташа алғанда бір күнде

1,6%

7,9%

14,6%

19,3%

 

Жоғарыға