Ұлттық қордың операциялары

Кезеңі

Ұлттық қордан бөлінген трансферт

Сату көлемі

Ұлттық қор теңге шотындағы қалдық

млрд теңге

млн АҚШ доллары

млрд теңге (баламасы)

млрд теңге

2023 жылғы қаңтар

235  228  105  47 

2023 жылғы ақпан

273  590  266  224 

2023 жылғы наурыз

473  721  325  109 

2023 жылғы сәуір

393 600 271 78

*Ұлттық қордың операциялары мәміле жасалған күн бойынша көрсетіледі

Жоғарыға