1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың филиалдарының (өкілдіктерінің) әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

Нысанның атауы

Нысанның индексі

Есеп беруші (респондент)

Кезеңділігі

Есеп беру мерзімі

Нысанды кім және қашан бекіткен

Есеп беру мекенжайы

Нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Электрондық түрде ұсыныс үшін үлгі және байланыс мәліметтері

Электрондық түрде ұсыну мүмкіндігі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) туралы есеп

VM_BI_1

Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі аумақтық филиалының сұратуы бойынша біржолғы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі аумақтық филиалының сұратуын алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 41 қаулысы

Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

1-қосымша нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме (VM_BI_1)

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

жоқ

2

Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын жобалар туралы есеп

VM_P_2

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша оператор болып табылмайтын, шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

жыл сайын

ағымдағы жылғы бесінші сәуірге дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 41 қаулысы

Қазақстан Республикасының аумағында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

2-қосымша нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме (VM_P_2)

Үлгі кейінірек жарияланады

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

3

Қазақстан Республикасында жобаларды іске асыру туралы есеп

VM_PR_3

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 41 қаулысы

Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

3-қосымша нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме (VM_PR_3)

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

4

Шетел банктеріндегі банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп

VM_MF_4

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 41 қаулысы

Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

4-қосымша нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме (VM_MF_4)

Үлгі кейінірек жарияланады

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

5

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша зияндарды өтеу және пайданы бөлу туралы есеп

VM_SRP_5

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша оператор болып табылатын, шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырма бесіне (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 41 қаулысы

Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

5-қосымша нысан және нысанды толтыру бойынша түсіндірме (VM_SRP_5)

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

23.33 Кб
Жарияланған күні:
390.5 Кб
Жарияланған күні:
Жоғарыға