Долбар ¹70 25/08/2017

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2017 жылдың қаңтар-шілде айларында 489 060,0 млрд. теңге сомаға 19,5 млн. транзакция жүргізілді. 2016 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 3,3%-ға (662,7 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 54,3% (175 286,9 млрд. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2016

2 915,9

54 359,0

20 192,4

322 773,1

2017

2 871,4

79 111,1

19 529,7

498 060,0

Өзгеріс, %-бен

-1,5%

45,5%

-3,3%

54,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2017 жылдың қаңтар-шілде айларында БААЖ арқылы 494 586,1 млрд. теңге сомаға 8,2 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2016 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлемдер саны 3,1%-ға (249,4 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 54,8% (175 033,2 млрд. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2017 жылдың қаңтар-шілде айларында 3 507,7 млрд. теңге сомаға 58,4 мың транзакция өтті, бұл 2016 жылдың осындай кезеңдегі деңгейден саны бойынша 2,5%-ға (1,4 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 53,7% (1 225,2 млрд. теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2016

барлығы

1 167,3

53 872,5

7 981,5

319 552,9

орташа алғанда бір күнде

58,4

2 693,6

57,0

2 282,5

2017

барлығы

1 219,4

78 577,6

8 230,9

494 586,1

орташа алғанда бір күнде

61,0

3 928,9

58,4

3 507,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

4,5%

45,9%

3,1%

54,8%

орташа алғанда бір күнде

4,5%

45,9%

2,5%

53,7%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2017 жылдың қаңтар-шілде айларында бөлшек төлемдер ағыны 3 473,9 млрд. теңге сомаға 11,3 млн. құжат болды. 2016 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,5% (912,0 мың құжат) азайды, төлемдер сомасы 7,9% (253,7 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2017 жылдың қаңтар-шілде айларында 24,6 млрд. теңге сомаға 80,1 мың төлем құжат өтті, бұл 2016 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 8,1% (7,1 мың транзакция) аз және төлем сомасы бойынша – 7,1% (1,6  млн. теңге) көп болды.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2016

барлығы

1 748,5

486,5

12 210,9

3 220,2

орташа алғанда бір күнде

87,4

24,3

87,2

23,0

2017

барлығы

1 652,0

533,5

11 298,0

3 473,9

орташа алғанда бір күнде

82,6

26,7

80,1

24,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-5,5%

9,7%

-7,5%

7,9%

орташа алғанда бір күнде

-5,5%

9,9%

-8,1%

7,0%

 

Жоғарыға