Долбар ¹77 26/03/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында 142 018,8 млрд. теңге сомаға 6,8 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 24,1%-ға 1 326,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 1,8% (2,5 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 124,8

73 115,7

5 510,9

139 512,7

2018

4 062,6

69 818,8

6 837,4

142 018,8

Өзгеріс, %-бен

30,0%

-4,5%

24,1%

1,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында БААЖ арқылы 141 098,9 млрд. теңге сомаға 2,4 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 10,7%-ға (234,7 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 1,7% (2,4 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында 3 441,4 млрд. теңге сомаға 59,1 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 8,0%-ға (4,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 0,7% (25,4 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 177,2

72 646,6

2 188,0

138 673,1

орташа алғанда бір күнде

58,9

3 632,3

54,7

3 466,8

2018

барлығы

1 358,8

69 311,2

2 422,7

141 098,9

орташа алғанда бір күнде

67,9

3 465,6

59,1

3 441,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

15,4%

-4,6%

10,7%

1,7%

орташа алғанда бір күнде

15,4%

-4,6%

8,0%

-0,7%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында бөлшек төлемдер ағыны 919,9 млрд. теңге сомаға 4,4 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 32,9% (1 091,8 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 9,6% (80,3 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында 22,4 млрд. теңге сомаға 107,7 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 26,9%-ға (24,6 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 6,9%-ға (1,4  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 947,6

469,1

3 322,9

839,6

орташа алғанда бір күнде

97,4

23,5

83,1

21,0

2018

барлығы

2 703,9

507,5

4 414,7

919,9

орташа алғанда бір күнде

135,2

25,4

107,7

22,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

38,8%

8,2%

32,9%

9,6%

орташа алғанда бір күнде

38,8%

8,2%

29,6%

6,9%

 

Жоғарыға