Долбар ¹82 28/08/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-шілде айларында 472 335,2 млрд. теңге сомаға 23,9 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 22,4%-ға 4 372,7 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 5,2% (25,7 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

2 871,4

79 111,1

19 529,7

498 060,0

2018

3 723,0

70 041,7

23 902,5

472 335,2

Өзгеріс, %-бен

29,7%

-11,5%

22,4%

-5,2%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-шілде айларында БААЖ арқылы 468 629,0 млрд. теңге сомаға 9,2 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлемдер саны 11,8%-ға (970,2 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 5,2% (26,0 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-шілде айларында 3 302,4 млрд. теңге сомаға 64,4 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 10,2%-ға (5,9 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 6,0% (210,1 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 219,4

78 577,6

8 230,9

494 586,1

орташа алғанда бір күнде

61,0

3 928,9

58,4

3 512,5

2018

барлығы

1 483,1

69 481,8

9 201,1

468 629,0

орташа алғанда бір күнде

68,0

3 293,0

64,4

3 302,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

21,6%

-11,6%

11,8%

-5,2%

орташа алғанда бір күнде

11,5%

-16,2%

10,2%

-6,0%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-шілде айларында бөлшек төлемдер ағыны 3 706,2 млрд. теңге сомаға 14,7 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 30,1% (3 402,6 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 6,7% (232,3 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-шілде айларында 26,1 млрд. теңге сомаға 103,6 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 29,3%-ға (23,5 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 6,1%-ға (1,5  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 652,0

533,5

11 298,8

3 473,9

орташа алғанда бір күнде

81,7

26,5

80,2

24,6

2018

барлығы

2 240,0

560,0

14 701,4

3 706,2

орташа алғанда бір күнде

106,7

26,7

103,63

26,07

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

35,6%

5,0%

30,1%

6,7%

орташа алғанда бір күнде

30,5%

0,7%

29,3%

6,1%

 

Жоғарыға