1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹138 27/02/2023

2023 жылдың қаңтар айында Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 70,3 трлн. теңге сомаға 5,2 млн. транзакция жүргізілді. 2022 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 24,9% (1,0 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 33,8% (17,7 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2022

4 185,2

52 539,0

2023

5 226,3

70 272,8

Өзгеріс, %-бен

24,9%

33,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2023 жылдың қаңтар айында БААЖ арқылы барлығы 69,7 трлн. теңге сомаға 1,5 млн транзакция жүзеге асырылды. 2022 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлемдер саны 24,2%-ға (296,6 мың транзакцияға), төлемдер сомасы 33,9% (17,6 трлн. теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2023 жылдың қаңтар айында 3,5 трлн. теңге сомаға 76,1 мың транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда саны бойынша 11,8% (14,6 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 20,5% (0,6 трлн. теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2022

барлығы

1 224,5

52 034,8

орташа алғанда бір күнде

68,0

2 890,8

2023

барлығы

1 521,1

69 663,2

орташа алғанда бір күнде

76,1

3 483,2

Өзгеріс, %-бен

барлығы

24,2%

33,9%

орташа алғанда бір күнде

11,8%

20,5%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2023 жылдың қаңтар айында бөлшек төлемдер ағыны 609,7 млрд. теңге сомаға 3,7 млн. құжат болды. 2022 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 25,1% (744,5 мың құжат), төлемдер сомасы 20,9% (105,5 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2023 жылдың қаңтар айында 30,5 млрд. теңге сомаға 185,3 мың. транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем саны бойынша 12,6% (20,8 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 8,8% (2,5  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2022

барлығы

2 960,8

504,2

орташа алғанда бір күнде

164,5

28,0

2023

барлығы

3 705,2

609,7

орташа алғанда бір күнде

185,3

30,5

Өзгеріс, %-бен

барлығы

25,1%

20,9%

орташа алғанда бір күнде

12,6%

8,8%

 

Жоғарыға