Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісіне қатысты пруденциялық нормативтер белгіленбеген.

Жоғарыға