Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті, IAIS, IOSCO құжаттары

БҚБК-ның ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға байланысты тәуекелдерді тиімді басқару жөніндегі әдістемелік ұсынымдары, 2014 жылғы қаңтар.

IAIS-тың ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі практикалық құжаты, 2013 жылғы қазан.

Банкті тиімді қадағалаудың негізгі қағидаттары, 2012 жылғы қыркүйек.

Ағылшын тілінде. "Сore Principles for Effective Banking Supervision".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

Халықаралық электрондық аударымдарға ілеспе төлем тапсырмаларының айқындығы және оны тиісінше мұқият тексеру, 2009 жылғы мамыр.

Ағылшын тілінде. "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs154.pdf

IOSCO-ның кірістерді ұжымдық инвестициялық схемаларда жылыстатуына қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқауы, 2005 жылғы қазан.

Ағылшын тілінде. "Anti-money laundering guidance for collective investment schemes".

Ақпарат көзі: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf

Халықаралық есеп айырысу банкінің бірқатар комитеттерінің бірлескен форумының АЖ/ТҚҚ бойынша бастамалары, 2005 жылғы қаңтар.

Ағылшын тілінде. "Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf

"Өз клиентіңді біл" қағидатын орындаумен байланысты тәуекелдерді басқару, 2004 жылғы қазан.

Ағылшын тілінде. "Consolidated KYC Risk Management".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf

Шот ашу және клиенттерді сәйкестендіру бойынша жалпы нұсқаулық, 2003 жылғы ақпан.

Ағылшын тілінде. "General Guide to Account Opening and Customer Identification".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm

Юрисдикциялардың терроризмді қаржыландыруға қарсы тұру мақсатында өзара негізде қаржылық мәліметтерді беруі туралы, 2002 жылғы сәуір.

Ағылшын тілінде. "Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf

Клиентті тиісінше мұқият тексеру туралы банктерге арналған нұсқаулық, 2001 жылғы қазан.

Ағылшын тілінде. "Customer due diligence for banks".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf

Банк жүйесін ақшаны жылыстату мақсатында қылмыстық пайдалануға жол бермеу, 1988 жылғы желтоқсан.

Ағылшын тілінде. "Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering".

Ақпарат көзі: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf

Жоғарыға