1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Халықаралық резервтер және шетел валютасындағы өтімділік

Деректер: Қамтылуы, жиілігі және уақтылығы

Қамту сипаттамасы

 

Халықаралық резервтер туралы мәліметтер және Қазақстан Республикасы ақша-кредит органдарының халықаралық резервтердегі және шетел валютасындағы өтімділіктің алдағы өзгерістерінің бағалары АҚШ долларындағы эквивалентте жарияланады.

Қазақстан Республикасының халықаралық резервтеріне мыналар жатады:
- сыртқы қаржылық активтер:
- шетел валютасындағы резервтік активтер,
- қарыз алудың арнайы құқықтары (SDR),
- ХВҚ-дағы резервтік позиция,
- басқа резервтік активтер (туынды қаржы құралдары
және басқа дебиторлық берешек).
- монетарлық алтын.
«Халықаралық резервтер және шетел валютасындағы өтімділік» нысаны келесі бөлімдерден тұрады:
- халықаралық резервтік активтер және шетел валютасындағы басқа активтер;
- валюта активтерінің қысқа мерзімді таза жобалары;
- шетел валютасындағы активтердің шартты қысқа мерзімді таза жобалары;
- анықтама баптары.

АҚШ долларына айырбастау есеп айырысу күніндегі шетелдік валюта бағамдарының қазақстандық теңгеге қатысты ресми бағамы мен алдыңғы есеп беру күніндегі таңертеңгі фиксингті Лондон құймалар нарығы қауымдастығын (LBMA) қолданатын алтын бағаларына негізделген. SDR-ді АҚШ долларына айырбастау ХВҚ белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарықтық бағамен есепке алынады.

Деректерді қалыптастырудың әдіснамалық негізі Халықаралық валюта қорының «Төлем балансы және халықаралық инвестициялық позиция» (ТБН6) және «халықаралық валюта резервтері мен өтімділігі жөніндегі нұсқаулығының» алтыншы басылымы болып табылады. Мәліметтерді ұсыну нысаны: нұсқаулық принциптер» (2013).

Халықаралық резервтер мен шетел валютасындағы өтімділік туралы деректерді ұсыну нысанын қалыптастыру үшін ақпарат көздері Ұлттық Банктің қаржылық есептілігі, сыртқы басқарушылардың есептері және мемлекеттік органдардың мәліметтері болып табылады.

Кезеңділік

Ай сайын

Ұсыну мерзімділігі

Халықаралық резервтер және шетел валютасындағы өтімділік туралы мәліметтер стандартты форматта есепті кезеңнен кейін бір ай ішінде жарияланады.

Қоғамдық қол жетімділік

Деректерді жариялау мерзімінің күнтізбесі

 

Ұлттық Банктің ресми статистикалық ақпаратын, оның ішінде сыртқы сектор статистикасын жариялау күнтізбесі Ұлттық Банктің сайтында орналастырылған:
https://nationalbank.kz/kz/page/kalendar-rasprostraneniya-dannyh
Сонымен қатар Күнтізбе Ұлттық статистика бюросының сайтынан қол жетімді:
https://stat.gov.kz/inf/standard/calendar

Барлық мүдделі тараптарға бір уақытта ақпарат ұсыну

Халықаралық резервтер және шетел валютасындағы өтімділік туралы мәліметтер Ұлттық Банктің сайтында белгіленген мерзімде орналастырылады:
https://nationalbank.kz/kz/news/rezervy-v-inostrannoy-valyute және барлық пайдаланушыларға бір уақытта қол жетімді болады.

Сенімділік

Статистикалық деректерді қалыптастырудың, оның ішінде жеке респонденттер туралы ақпараттың құпиялылығын сақтаудың нормативтік-құқықтық шарттары туралы ақпарат тарату

 

Шетел валютасындағы халықаралық резервтер мен өтімділік туралы мәліметтерді жинау және тарату реттеледі:

• «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155 Заңына. Заңның 8-бабына сәйкес Ұлттық банктің функцияларына төлем балансы, халықаралық инвестициялық жағдай және елдің сыртқы борышы туралы статистикалық ақпаратты қалыптастыру мен тарату кіреді.

• «Қазақстан Республикасының төлем балансын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қаңтардағы №71 қаулысы. Осы жарлыққа сәйкес Ұлттық банк төлем балансын қалыптастыру мен жариялауға жауапты мемлекеттік орган болып табылады және барлық респонденттерден төлем балансы туралы статистикалық ақпарат жинауға өкілетті.


Халықаралық резервтер мен шетел валютасындағы өтімділік туралы есепті қалыптастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төлем балансы департаменті жауап береді.

 

Жарияланғанға дейін мемлекеттік органдардың ақпаратқа қол жетімділігі (қол жетімділіктің болмауы)

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында ақпарат ресми жарияланған кезге дейін қол жетімді емес.

Статистикалық мәліметтерді шығару кезінде министрліктердің ескертулерінің болуы

Деректер министрліктер мен ведомстволардың ескертуінсіз жарияланады.

 
 

Мәліметтерді нақтылау туралы ақпарат беру және жарияланған мәліметтер әдістемесіндегі өзгерістер туралы алдын ала хабарламаларды жариялау

Төлем балансы және халықаралық инвестициялық позиция туралы келесі есептерді жариялау шеңберінде шығарылады.

Сапа

Статистикалық деректерді дайындауда қолданылатын әдістеме мен ақпарат көздері туралы ақпарат тарату

Ұлттық Банктің АМТС шеңберінде таратқан ақпаратына әдістемелік түсініктеме мына сілтеме бойынша қол жетімді:
https://nationalbank.kz/kz/news/metodologicheskiy-kommentariy/7350
Бөлінген мәліметтер компоненттерін тарату, байланысты көрсеткіштерді салыстыру және әртүрлі статистикалық жүйелерді қолдана отырып, деректерді өзара тексеру және растау мүмкіндігі   

Халықаралық резервтер инвестициялық позициялардың халықаралық статистикасымен және ақша-кредит статистикасымен байланысты.
Халықаралық резервтер туралы деректер ҚРҰБ «Статистикалық бюллетені» ресми басылымдарында (ай сайын, миллион теңгемен), «Қазақстан Республикасының төлем балансы және сыртқы борышы» (тоқсан сайын, миллион АҚШ долларында) және Қазақстан Ұлттық Банкінің Жылдық есебінде жарияланады.

Тарату форматтары:

Тоқсандық баспасөз басылымы:

Қазақ және орыс тілінде ҚР-ның төлем балансы және сыртқы борышы

Айлық баспасөз басылымы:

Қазақ, орыс және ағылшын тілінде ҚҰБ-нің Статистикалық бюллетені

Басқалар:

Қазақ, орыс және ағылшын тілінде ҚҰБ-нің Жылдық Есебі

Электрондық:

ҚҰБ-нің интернет-ресурсы: http://www.nationalbank.kz

Деректердің ұлттық беті

Жоғарыға