1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Екінші деңгейдегі банктердің 2022 жылғы қаңтарда есеп беруі бойынша ақпарат

Респонденттер

НҚА

БҚ-на Қосымша

НҚА бойынша ұсыну мерзімі

Ұзарту уақытымен ескерілген мерзім

1

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

2-қосымша "Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп"(айдың бірінщі, екінші, соңғы жұмыс күндері үшін)

күн сайын, есепті күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен кешіктірмей

күн сайын, есепті күннен кейінгі алты жұмыс күнінен кешіктірмей

2

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

2-қосымша "Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп"

күн сайын, есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей

есептілік бойынша, 30.12.2021 ж. - 14.01.2022 ж. аралығындағы кезең үшін - күн сайын, есепті күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей

3

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

3-қосымша "Банк қызметінің жекелеген  көрсеткіштері туралы есеп"
5-қосымша "Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп"
6-қосымша "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп"
7-қосымша "Банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп"

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

21 қаңтардан кешіктірмей  (қоса алғанда)

4

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

4-қосымша "Шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп"

күн сайын, есепті күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей

05.01.2022 ж. - 14.01.2022 ж. аралығындағы кезең үшін - күн сайын, есепті күннен кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей

5

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

8-қосымша "Өзге де жіктелетін активтер туралы мәліметтер" бөлігінде

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

6

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

8-қосымша "Өзге сыныпталатын  активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп" ірі дебиторлар туралы мәліметтер бөлігінде

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

7

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

9-қосымша "Берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп"

есепті айдан кейінгі айдың он бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

8

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

10-қосымша "Банкпен айрықша байланыстағы тұлғалар тізімі" бөлігінде

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

19 қаңтарына дейін (қоса алғанда)

9

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

10-қосымша "Банкпен айрықша байланыстағы тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер және Банкпен айрықша байланыстағы тұлғалар және олармен мәмілелер туралы қосымша мәліметтер" бөлігінде

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

кешіктірмей 28 қаңтар (қоса алғанда)

10

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

11-қосымша "Есеп қолма-қол ақшамен операциялары туралы"

есепті айдан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей, ай сайын

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

11

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

12-қосымша "Резидент-клиенттердің есеп шоттары мен салымдары бойынша"

есепті айдан кейінгі айдың сегізінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

кешіктірмей 21 қаңтар (қоса алғанда)

12

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

13-қосымша "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп"

есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, ай сайын

кешіктірмей 17 қаңтар (қоса алғанда)

13

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

14-қосымша "Жеке тұлғалардың депозиттер көлемі және сыйақы ставкалары"

есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

14

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №54

15-қосымша "Залал әкеп соқтырған операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі "

тоқсан сайын - есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

15

Екінші деңгейдегі банктер

"Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 ҚРҰБ БҚ

"Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп"

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде

 21 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

16

Екінші деңгейдегі банктер

"Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 ҚРҰБ БҚ

Баламасы Америка Құрама Штаттарының 50 000 (елу мың) долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы есеп

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде

 21 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

17

Екінші деңгейдегі банктер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 151, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № 125 бірлескен қаулылары және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № 1223 бұйрығы

Кәсіпкерлік субъектілерінің банк шоттарынан қолма-қол ақшаны алу қағидаларын бекіту туралы

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей - 2022 жылғы 15 қаңтар

 26 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

18

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №75

Пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептілік: қосымшалар 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) және 19)

есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

19 қаңтарына дейін (қоса алғанда)

19

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №75

Есептілік пруденциялық нормативтерді орындау туралы: көрсетілген Шешімнің 20) және 21)

есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

20

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №75

13-қосымша "валюта позициясы туралы есеп"

есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

жетінші жұмыс күнінен кешіктірмейкелесі есепті аптадан кейінгі

21

Екінші деңгейдегі банктердің ірі қатысушылары, Банк холдингтері

 ҚРҰБ БҚ №315

Ірі қатысушылар және банк холдингтері бойынша мәліметтер: 4), 5) және 7)қосымшалар

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

22

Екінші деңгейдегі банктердің ірі қатысушылары, Банк холдингтері

 ҚРҰБ БҚ №315

Ірі қатысушылар және банк холдингтері бойынша мәліметтер:6-қосымша)

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

23

Банктер, Банк холдингтері

П. 19 ст. 17-1) закона О банках
(Уполномоченный орган - АРРФР)

Өздеріне тиесілі орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынғандарын шегере отырып) немесе банктің немесе банк холдингінің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің санын, сондай-ақ олардың пайыздық арақатынасын көрсете отырып, өздерінің барлық ірі қатысушыларының немесе банк холдингтерінің (банктер үшін) тізімі

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

24

Екінші деңгейдегі банктер

ҚРҰБ БҚ №313

5) "қарызға қызмет көрсету туралы есеп"; 6) "провизиялар және тәуекелдерді бағалау туралы есеп" қосымшалары

ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейін (қоса алғанда)

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

25

Екінші деңгейдегі банктер

 ҚРҰБ БҚ №313

2) "кредиттік тарих субъектісі туралы есеп"; 3) "қарыз шарты туралы есеп"; 4) "қамтамасыз ету туралы есеп" қосымшалары

деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде

он екі жұмыс күні ішінде өзгерген күннен бастап немесе деректерді алу

26

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктер)

 ҚРҰБ БҚ № 211

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың есептілігі: 19), 22)қосымшалар

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

27

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктер)

 ҚРҰБ БҚ № 211

Есеп лицензиаттардың қызметін жүзеге асыратын және бағалы қағаздар нарығында: көрсетілген Шешімнің 20), 21), 23)-25)

тоқсан сайын, айдың соңғы күнінен кешіктірмей, есепті тоқсаннан кейінгі

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

28

Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылардың банктер-кастодиандары

 ҚРҰБ БҚ № 211

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың есептілігі: 30)-33)қосымшалар

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

29

Банктер-кастодиандар

ҚРҰБ БҚ № 211

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың есептілігі: қосымшалар 24), 25), 28), 29)

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

30

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ БҚ № 139

1-қосымша "қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған көрсеткіштер бойынша мәліметтер "

күн сайын, есепті күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей
ай сайын, есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей

күн сайынғы есептілік бойынша, 30.12.2021 ж. - 14.01.2022 ж. аралығындағы кезең үшін-күн сайын, есепті күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
ай сайын, есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей

31

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ БҚ № 139

2-қосымша "шетелдік компаниялардың филиалдарымен және өкілдіктерімен операциялар жөніндегі мәліметтер"

ай сайын, есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

32

Екінші деңгейдегі банктер, ҚР бейрезидент-банктерінің филиалдары, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

Бұйрық ҰСБ №36

13 қосымшалар
Бейрезиденттерге  қойылатын қаржылық талаптардың және олардың алдындағы міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп (9-ТБ)

есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-күнінен кешіктірмей

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

33

Екінші деңгейдегі банктер, ҚР бейрезидент-банктерінің филиалдары, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ; брокерлер және (немесе) дилерлер; ұйымның инвестициялық портфельді басқарушылары; номиналды ұстаушылары және тіркеушілері; бағалы қағаздар; жүзеге асыратын ұйымдар; зейнетақы активтерін инвестициялық басқару; БЖЗҚ - меншікті активтер және зейнетақы активтері бойынша орналасқан сенімгерлік басқару;ҚРҰБ; ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Бұйрық ҰСБ №36

Қосымша 21
Бейрезиденттермен  бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп(15-ТБ)

есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-күнінен кешіктірмей

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

34

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ БҚ №64 10.04.2019

ҚР-дағы валюталық операциялардың мониторингі қағидаларына 7-9-қосымша
7) уәкілетті банктің бейрезиденттерден  қаржы қарыздарын тарту шарттары туралы есеп (ПР-7)
8) есепті кезеңнің басында және (немесе)соңында өтелмеген міндеттемелері бар бейрезиденттерден  уәкілетті банк тартқан қаржылық қарыздарды игеру және қызмет көрсету туралы есеп (11-ОБ)
9) жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп (ПР-9)

7-8) есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда)
9) есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне (қоса алғанда) дейін

кешіктірмей 21 қаңтар (қоса алғанда)

35

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ БҚ №294 29.11.2018

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерінің мониторингі қағидаларына 1-4, 6-қосымша
1) клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе)пайдаланбай аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп (1-INV)
2) банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп (2-INV)
3) клиенттердің шетел валютасындағы банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (3-INV)
4) банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алудың ірі көлемдерімен операциялары туралы есеп (4-INV)
6) қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп (6-INV)

ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне (қоса алғанда) дейін

кешіктірмей 21 қаңтар (қоса алғанда)

36

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ БҚ № 42 30.03.2019

Экспорттық-импорттық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 4, 6, 13, 14-қосымшалар
ҚР валюталық бақылау
4) есеп нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпарат (ICC_1)
6) есеп нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат (ICC_2)
13)Банктік бақылаудың жеке картасы (EICC_3)
14) баламасы 100 000 (бір жүз мың) АҚШ долларынан асатын сомаға экспорт немесе импорт бойынша жүзеге асырылған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат

4) 3 (үш) жұмыс күні ішінде:
1) есептік нөмір берілген, есептік тіркеуден шығарылған, есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау рәсімдері қайта басталған, Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 32-тармағына сәйкес хабарлама жіберілген, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат беру туралы сұратуын алған күннен кейін;
2) есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттар қабылданған күннен кейін жүргізіледі.
3 (үш) жұмыс күні ішінде:
1) есептік нөмір берілген, есептік тіркеуден шығарылған, есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау рәсімдері қайта басталған, Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 32-тармағына сәйкес хабарлама жіберілген, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уәкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат беру туралы сұратуын алған күннен кейін;
2) есепке алу нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттар қабылданған күннен кейін жүргізіледі.
6) 1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелер есепті айда уәкілетті банктегі (оның филиалындағы) экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шоттары арқылы төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру жолымен төлем карталарын пайдаланбай орындалған жағдайда – есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жүзеге асырылады;
2) экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттар бойынша міндеттемелер төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын төлем картасын пайдалана отырып және (немесе) өзге де тәсілмен жүзеге асыру арқылы орындалған жағдайда – экспортер немесе импортер не валюталық шартты есептік тіркеу банкі болып табылмайтын банк растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсынған айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.
13) есепті кезеңнен кейінгі айдың соңғы күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде
14) есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде

үшін есептерді тапсыруға жататын кезеңінде 05.01.2022 ж. 19.01.2022 ж. 25 қаңтарынан кешіктірмей (қоса алғанда)

37

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

 ҚРҰБ  БҚ №40 30.03.2019

ҚР-да валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (KN1) бұзушылық бойынша Карта

есепті айдан кейінгі айдың соңғы күніне дейінгі мерзімде

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

38

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ

Бұйрық ҰСБ №36

Бейрезиденттерге  берілген кредиттер туралы есеп (17-ТБ нысаны)

есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 25-күнінен кешіктірмей

31 қаңтардан кешіктірілмей (қоса алғанда)

39

Екінші деңгейдегі банктер

ҚРҰБ БҚ № 213

1), 7)қосымшалар

тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

40

Екінші деңгейдегі банктер

ҚРҰБ БҚ № 213

Қосымшалар 2), 3), 4), 5), 6)

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

41

Екінші деңгейдегі банктер

ҚРҰБ БҚ № 213

Қосымша 13)

ай сайын есепті айдан кейінгі айдың он бесінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

42

Екінші деңгейдегі банктер

ҚРҰБ БҚ № 213

9), 10) қосымшалар

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей

кемінде 24 қаңтар (қоса алғанда)

2022 жылғы қантардағы бағалы қағаздар нарығының субъектілерінің есеп беруі туралы мәліметтер 

№№

Респонденттер

НҚА

НҚА-ге қосымша

НҚА бойынша ұсыну мерзімі

Ұзартылған мерзім

1

Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар

№ 41 ҚРҰБ БҚ

15,16,17,18 қосымшалар
15) Бухгалтерлік баланс
16) Пайда және зиян туралы есеп
17) Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік баланс
18) Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

2

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктер емес)

№ 41 ҚРҰБ БҚ

15,16 қосымшалар
15) Бухгалтерлік баланс
16) Пайда және зиян туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

3

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылар

№ 41 ҚРҰБ БҚ

19,20 қосымшалар
19) Таза зейнетақы активтері туралы есеп
20) Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

4

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы

№ 211 ҚРҰБ БҚ

2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,22,26 қосымшалар
2) Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
3) Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп
4) Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп
5) Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
6) Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп
7) Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп
8) Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп
9) Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп
10) Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп
15) Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
16) Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
17) Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
18) Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп
22) Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп
26) Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

5

Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар

№ 211 ҚРҰБ БҚ

2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,26 қосымшалар
2) Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
3) Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп
4) Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп
5) Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
6) Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп
7) Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп
8) Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп
9) Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп
10) Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп
15) Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
16) Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
17) Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
18) Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп
26) Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

6

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар

№ 211 ҚРҰБ БҚ

19 қосымша
19) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

14 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

7

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктер емес)

№ 211 ҚРҰБ БҚ

2,3,4,5,6,22,26 қосымшалар
2) Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
3) Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп
4) Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп
5) Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
6) Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп
22) Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп
26) Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

8

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктер)

№ 211 ҚРҰБ БҚ

22 қосымша
22) Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

9

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылар

№ 211 ҚРҰБ БҚ

11,12,27,27-1,27-3 қосымшалар
11) Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп
12) Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп
27) Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп
27-1) Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп
27-3) Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

10

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылар кастодиан

№ 211 ҚРҰБ БҚ

30,31,32,33 қосымшалар
30) Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп
31) Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп
32) Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп
33) Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

11

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар; Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар

№ 211 ҚРҰБ БҚ

20,21,23,24,25 қосымшалар
20) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер
21) Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп
23) Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп
24) Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп
25) Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей;

өзгеріссіз

12

Бірыңғай оператор

№ 211 ҚРҰБ БҚ

24,25 қосымшалар
24) Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

25) Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей;

өзгеріссіз

13

Кастодиан

№ 211 ҚРҰБ БҚ

24,25,28,29 қосымшалар
24) Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

25) Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп
28) Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп
29) Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей;

өзгеріссіз

14

Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың ірі қатысушысы

№ 315 ҚРҰБ БҚ

5,6,7,9(шоғырландырылмаған) қосымшалар
5) Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер
6) Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері), сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер
7) Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы мәліметтер және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізімі
9) шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба

есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей

өзгеріссіз

15

брокерлер және (немесе) дилерлер; инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар; бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары және тіркеушілері; зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар

ҰСБ №36 бұйрығы

Бейрезиденттермен  бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп (15-ТБ)

есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей

25 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

16

уәкілетті банктер болып табылатын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

10.04.2019ж.№64 ҚРҰБ БҚ

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 9-қосымша
Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп (ПР-9)

есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне дейін (қоса алғанда)

21 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

17

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар

29.11.2018ж. №294 ҚРҰБ БҚ

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 5-қосымша
Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп (5-INV)

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне (қоса алғанда) дейін

21 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

2022 жылғы қантардағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру топтарының есеп беруі туралы мәліметтер

Респонденттер

НҚА

НҚА-ге қосымша

НҚА бойынша ұсыну мерзімі

Ұзартылған мерзім

1

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҚРҰБ БҚ № 275

Қосымшалар:
2) ақша  қоры және банктік салымдар туралы есеп,
3) бағалы қағаздар туралы есеп,
4) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп,
5) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп,
6) сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп,
9) кері репо, репо операциялары туралы есеп,
10) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп,
11 инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп,
12) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп,
13) инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп,
14) «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп,
15) «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп,
16)  сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп,
17) ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп,
18) сақтандыру төлемдері туралы есеп,
19) міндеттемелердің көлемі бойынша есеп,
20) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп,
21) полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп,
22) қайта сақтандыру қызметі туралы есеп,
24) өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп,
25) ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп,
26) баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп,
38) экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп,
39) Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп,
40) сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

2

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҚРҰБ БҚ № 275

Қосымшалар:23) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен айрықша байланыстағы тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп, 27) «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп, 28) шығындар бойынша есеп, 29) сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп, 30) «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп, 31) қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есеп, 32) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп, 33 соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп, 34) болжамды төлемдер құны бойынша есеп, 35) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу туралы есеп;, 36) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есеп, 37) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есеп

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күніне дейінгі мерзімде

28 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҚРҰБ БҚ № 223

Қосымшалар:3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының күтілмеген тәуекелдердің резервін есептеу туралы есебі;, 2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есебі; (1-кесте, 2-кесте, 3-кесте, 4-кесте, 5-кесте, 6-кесте)

есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

28 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

4

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҚРҰБ БҚ № 41

Қосымшалар:9) бухгалтерлік баланс, 10) пайда мен зиян туралы есеп, 17) инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік баланс, 18) инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

5

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҚР ҚНжҚҰА БҚ № 25

қосымша 2) Сақтандыру агенттерінің тізімі

есептi тоқсаннан кейiнгi айдың бесiнші жұмыс күнінен кешiктiрмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

6

Сақтандыру брокерлары

ҚРҰБ БҚ № 275

Қосымшалар:12) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп, 42) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп, 43) Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп.

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

7

Сақтандыру брокерлары

ҚРҰБ БҚ № 41

Қосымшалар: 7 бухгалтерлік баланс, 8) пайда мен зиян туралы есеп

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

8

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры

ҚРҰБ БҚ № 261

Қосымшалар: 2) ақша қалдықтары туралы есеп, 3) орналастырылған салымдар туралы есеп, 4) бағалы қағаздар туралы есеп, 5) кері репо, репо операциялары туралы есеп, 6) дебиторлық берешек туралы есеп, 7) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есеп, 8) кредиторлық берешек туралы есеп, 9) акционерлер туралы мәліметтер, 10) инвестициялық қызметтен түскен кірістер (шығыстар) туралы есеп, 11 жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп, 12) кепілдік төлемдерді, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдерді және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды жүзеге асыру бойынша шығыстар туралы есеп, 13 активтер туралы есеп, 14) резервтер есебінен сатып алынған активтер туралы есеп, 15 инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп, 16) резервтер есебінен инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп

есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне (қоса алғанда)

20 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

9

Сақтандыру топтары

ҚРҰБ БҚ № 315

Қосымшалар:4) Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер, 5) Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын

 

ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер, 6) Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері), сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер, 7) Байланысты тұлғалармен, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы

 

мәмілелер туралы мәліметтер және байланысты тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізімі, 9-1) Шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба (шоғырландырылмаған қаржылық есептілік)

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей

өзгеріссіз

10

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҰСБ бұйрық №36

Қосымшалар: 33экономика секторлары бойынша талаптар мен міндеттемелер туралы есеп, 34) экономика секторлары бойынша талаптар мен міндеттемелер туралы есеп

тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі 25-күніне (қоса алғанда) дейін

28 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

11

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҰСБ бұйрық №36

Жалпы сақтандыру саласы бойынша бейрезиденттерді  сақтандыру (қайта сақтандыру) және бейрезиденттердің  тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп (11-ПБ-ОС)

есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-күнінен кешіктірмей

28 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

12

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

ҰСБ бұйрық №36

"Өмірді сақтандыру"саласы бойынша бейрезиденттерді сақтандыру (қайта сақтандыру) және бейрезиденттердің  тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп (11-ПБ-СЖ)

есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-күнінен кешіктірмей

28 қаңтардан кешіктірмей (қоса алғанда)

653.88 Кб
Жарияланған күні:
Жоғарыға