1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹17 01/07/2010

2010 жылдың 2–ші тоқсанында екінші деңгейдегі банктер және «Қазпочта» АҚ № 1 Кестеде  ұсынылған  төлем  құралдарын  пайдалана  отырып 30 233.2 млрд. теңге сомаға 46 790.8 мың транзакция көлемінде транзакция өткізді. 2009 жылдың 1-ші тоқсанымен салыстырғанда төлемдердің жалпы саны 15.7%, ал төлемдердің жалпы сомасы 56.3% ұлғайды.

Ұсынылған төлем құралдарының жалпы санының ұлғаюы негізінен 5 015.1 мың транзакцияға төлем карточкаларын пайдалану операциясы санының ұлғаюына байланысты болды. Төлемдер көлемінің ұлғаюы негізінен 11 179.8 млрд. теңгеге төлем тапсырмаларын пайдалана отырып төлемдер көлемінің ұлғаюына байланысты болды.

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бұл ретте, бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2010 жылдың 2–ші тоқсанында 2.5 млн. теңге құрады және 2009 жылдың 2-ші тоқсанымен салыстырғанда 35.2% азайды. Сонымен бірге төлемдер саны бойынша төлем карточкаларының жоғары үлес салмағы және төлемдер көлемі бойынша төмен үлес салмағы осы төлем құралын негізінен шамалы қолма-қол ақша сомасын алу үшін пайдаланылатындығымен сипатталады (2010 жылдың 2–ші тоқсанында бір транзакцияның орташа сомасы 25.8 мың теңге болды).

2010 жылдың 2–ші тоқсанында төлем құралдарының ішіндегі төлем талаптары – тапсырмалар және инкассалық өкімдер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты.

Басқа құралдарға  тауарлар мен қызмет көрсетуге есеп беретін чектер, банк шотын тікелей дебеттеу және орындалған аккредетив жатады.

2010 жылдың  2-ші тоқсандағы төлем құралдарына қатысты төлемдер бойынша мәліметтер

№ 1 Кесте

(санымың тр.; сомасы, млрд. теңге)

Төлем құралдары

2009жII тоқсан

2010жII тоқсан

Өзгеріс (%)

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

Төлем тапсырмалары

Саны

9 414.9

23.3%

11 435.0

24.4%

21.5%

Сомасы

17 419.2

90.1%

28 599.0

94.6%

64.2%

Төлем талап-тапсырмалары

Саны

57.2

0.1%

56.3

0.1%

-1.5%

Сомасы

123.0

0.6%

54.9

0.2%

-55.4%

Инкассалық өкімдер

Саны

116.5

0.3%

239.3

0.5%

2.1 есе

Сомасы

89.8

0.5%

100.3

0.3%

11.7%

Төлем карточкалары

Саны

29 155.6

72.1%

34 170.7

73.0%

17.2%

Сомасы

630.5

3.3%

819.2

2.7%

29.9%

Басқа құралдары

Саны

1 685.0

4.2%

889.4

1.9%

-47.2%

Сомасы

1 077.4

5.6%

659.8

2.2%

-38.8%

Жалпы жиынтығы

Саны

40 429.3

100.0%

46 790.8

100.0%

15.7%

Сомасы

19 339.9

100.0%

30 233.2

100.0%

56.3%

2010 жылдың 2–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану

(транзакциялар саны бойынша)

№ 2 Кесте

(бірл. транзакциямен)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

 1 359 682  

           8 737  

        13 704  

68 791  

Ақтөбе

558 009  

1 912  

          4 862  

      24 009  

Алматы

   4 345 029  

      22 927  

      127 608  

     136 567  

Атырау

    472 246  

       1 902  

           5 068  

      28 030  

Шығыс Қазақстан

        661 305  

     1 817  

       9 308  

   51 830  

Жамбыл

   278 383  

   1 226  

            19 227  

     135 969  

Батыс Қазақстан

        389 089  

       3 975  

          3 022  

     18 966  

Қарағанды

       913 655  

       2 428  

     18 111  

     104 573  

Қостанай

           514 796  

       1 141  

        3 980  

      116 007  

Қызылорда

       288 420  

     962  

              7 574  

        9 876  

Маңғыстау

      391 405  

         2 870  

           4 677  

      31 279  

Павлодар

   479 438  

       1 280  

          4 755  

          82 231  

Солтүстік Қазақстан

           350 933  

           785  

         11 061  

      21 628  

Оңтүстік Қазақстан

      432 633  

        4 364  

         6 303  

    59 652  

Жалпы жиынтығы

       11 435 023  

      56 326  

      239 260  

   889 408  

2010 жылдың 2–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану

(транзакциялар сомасы бойынша)

№ 3 Кесте

(млн. теңге)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

         673 267.5  

       1 508.2  

        27 110.4  

      28 370.6  

Ақтөбе

    646 946.7  

    680.2  

         488.7  

     29 513.0  

Алматы

      17 130 519.3  

  31 458.7  

     36 093.1  

      523 575.5  

Атырау

       416 196.5  

     78.8  

          482.4  

         3 038.8  

Шығыс Қазақстан

      386 257.5  

    403.9  

      1 275.6  

     1 753.6  

Жамбыл

    193 356.0  

      892.6  

        3 026.1  

   1 110.8  

Батыс Қазақстан

         243 643.8  

      298.3  

       2 563.4  

     17 853.4  

Қарағанды

        657 997.2  

     912.1  

           1 069.9  

        8 858.9  

Қостанай

        455 887.3  

    107.9  

       133.6  

       26 354.3  

Қызылорда

        212 418.1   

     9 112.3  

         4 770.7  

           1 019.4  

Маңғыстау

  473 222.1  

       586.1  

        21 921.1  

        2 937.5  

Павлодар

        677 863.7  

    7 783.5  

        680.1  

      7 044.2  

Солтүстік Қазақстан

      138 059.6  

  914.8  

           381.1  

        1 188.4  

Оңтүстік Қазақстан

       293 337.9  

       143.7  

         341.6  

        7 212.9  

Жалпы жиынтығы

    28 598 973.5  

      54 881.0  

         100 337.8  

      659 831.3  

Жоғарыға