1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹19 01/01/2011

2010 жылдың 4–ші тоқсанында екінші деңгейдегі банктер және «Қазпочта» АҚ № 1 Кестеде  ұсынылған  төлем  құралдарын  пайдалана  отырып 32 962.5 млрд. теңге сомаға 52 304.2 мың транзакция көлемінде транзакция өткізді. 2009 жылдың 4-ші тоқсанымен салыстырғанда төлемдердің жалпы саны 14.6%, ал төлемдердің жалпы сомасы 26.2% ұлғайды.

Ұсынылған төлем құралдарының жалпы санының ұлғаюы негізінен 4 511.8 мың транзакцияға төлем карточкаларын пайдалану операциясы санының ұлғаюына байланысты болды. Төлемдер көлемінің ұлғаюы негізінен 6 205.8 млрд. теңгеге төлем тапсырмаларын пайдалана отырып төлемдер көлемінің ұлғаюына байланысты болды.

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бұл ретте, бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2010 жылдың 4–ші тоқсанында 2.3 млн. теңге құрады және 2009 жылдың 4-ші тоқсанымен салыстырғанда 3.5% ұлғайды. Сонымен бірге төлемдер саны бойынша төлем карточкаларының жоғары үлес салмағы және төлемдер көлемі бойынша төмен үлес салмағы осы төлем құралын негізінен шамалы қолма-қол ақша сомасын алу үшін пайдаланылатындығымен сипатталады (2010 жылдың 4–ші тоқсанында бір транзакцияның орташа сомасы 25.6 мың теңге болды).

2010 жылдың 4–ші тоқсанында төлем құралдарының ішіндегі төлем талаптары – тапсырмалар және инкассалық өкімдер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты.

Басқа құралдарға  тауарлар мен қызмет көрсетуге есеп беретін чектер, банк шотын тікелей дебеттеу және орындалған аккредетив жатады.

2010 жылдың  4-ші тоқсандағы төлем құралдарына қатысты төлемдер бойынша мәліметтер

№ 1 Кесте

(санымың тр.; сомасы, млрд. теңге)

Төлем құралдары

2009жIV тоқсан

2010жIV тоқсан

Өзгеріс (%)

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

Төлем тапсырмалары

Саны

10 878.1

23.8%

13 197.9

25.2%

21.3%

Сомасы

24 309.3

93.1%

30 515.1

92.6%

25.5%

Төлем талап-тапсырмалары

Саны

62.0

0.1%

54.6

0.1%

-12.0%

Сомасы

95.1

0.4%

534.9

1.6%

5.6 есе

Инкассалық өкімдер

Саны

94.3

0.2%

237.4

0.5%

2.5 есе

Сомасы

60.4

0.2%

120.0

0.4%

98.7%

Төлем карточкалары

Саны

33 279.6

72.9%

37 791.5

72.3%

13.6%

Сомасы

773.9

3.0%

966.3

2.9%

24.9%

Басқа құралдары

Саны

1 328.4

2.9%

1 022.8

2.0%

-23.0%

Сомасы

872.9

3.3%

826.3

2.5%

-5.3%

Жалпы жиынтығы

Саны

45 642.4

100.0%

52 304.2

100.0%

14.6%

Сомасы

26 111.6

100.0%

32 962.5

100.0%

26.2%

2010 жылдың 4–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар саны бойынша)

№ 2 Кесте

(бірл. транзакциямен)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

1 414 815

8 314

16 221

91 263

Ақтөбе

617 584

1 983

5 019

34 899

Алматы

5 463 531

18 782

125 893

158 491

Атырау

535 319

2 408

6 119

34 415

Шығыс Қазақстан

722 263

2 058

8 805

63 409

Жамбыл

289 580

1 510

17 835

137 896

Батыс Қазақстан

423 864

4 778

2 621

23 588

Қарағанды

927 369

3 110

23 008

124 085

Қостанай

537 722

1 157

1 254

114 616

Қызылорда

316 429

1 472

7 067

13 190

Маңғыстау

468 763

2 775

3 256

42 470

Павлодар

516 688

1 416

3 139

92 339

Солтүстік Қазақстан

353 380

826

9 235

23 867

Оңтүстік Қазақстан

610 569

4 011

7 975

68 280

Жалпы жиынтығы

13 197 876

54 600

237 447

1 022 808

2010 жылдың 4–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар сомасы бойынша)

№ 3 Кесте

(млн. теңге)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

5 947 504.0

266.1

4 301.0

91 959.4

Ақтөбе

940 433.6

5 985.0

554.5

44 891.8

Алматы

18 244 854.2

482 341.8

91 055.9

596 875.1

Атырау

501 169.9

55.2

4 807.5

4 088.6

Шығыс Қазақстан

551 802.6

222.5

522.6

1 985.7

Жамбыл

154 614.3

4 078.6

4 900.3

1 193.9

Батыс Қазақстан

284 674.4

264.0

2 690.2

22 345.9

Қарағанды

1 004 211.6

861.0

1 437.2

5 456.5

Қостанай

600 880.5

19 006.6

111.1

39 062.2

Қызылорда

232 361.3

8 964.2

664.1

1 021.4

Маңғыстау

695 497.2

134.0

6 202.7

3 044.8

Павлодар

761 209.5

711.7

1 089.8

6 154.7

Солтүстік Қазақстан

183 646.7

712.4

539.5

1 174.8

Оңтүстік Қазақстан

412 216.8

11 307.6

1 082.6

7 037.7

Жалпы жиынтығы

30 515 076.6

534 910.8

119 958.9

826 292.4

 

Жоғарыға