1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар¹ 126 30/05/2023

2023 жылғы сәуір айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 63 027,80   млрд. теңге сомаға 1 002 431,47           мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.    

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2023 жылдың сәуір айында 562 450,8   теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.   

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты.   

 

2023 жылдың сәуір айындағы  

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

     88 189,7  

8,8%

      49 602,4  

78,7%

Төлем

талаптары

          280,6  

0,03%

                7,1  

0,01%

Чектер

       0,964  

0,00%

            86,7  

0,14%

Инкассалық өкімдер

         315,5  

0,03%

             123,9  

0,2%

Төлем ордері

  8 365,8  

0,83%

             626,4  

0,99%

Төлем хабарламасы

       1 276,1  

0,13%

             151,7  

0,24%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

904 002,78  

90,2%

12 429,48  

19,7%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

20 426,84     

2,26%

1 880,15

  

15,1%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

883 575,94  

97,74%

10 549,33  

84,9%

Электрондық төлем құралдары[1]

 0,00

 

0,0%

 0  

0,0%

Жалпы жиынтығы

1 002 431,47        

100,0%

63 027,80  

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға