1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹79 28/05/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында 262 624,1 млрд. теңге сомаға 13,3 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 20,9%-ға 2 294,8 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 5,4% (14,9 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

2 658,7

67 014,1

10 972,5

277 494,8

2018

3 262,4

59 843,8

13 267,3

262 624,1

Өзгеріс, %-бен

22,7%

-10,7%

20,9%

-5,4%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында БААЖ арқылы 260 675,5 млрд. теңге сомаға 4,9 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлемдер саны 9,8%-ға (439,7 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 5,4% (15,0 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында 3 258,4 млрд. теңге сомаға 61,7 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 8,4%-ға (4,8 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 6,6% (231,4 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 154,9

66 525,3

4 497,6

275 699,1

орташа алғанда бір күнде

57,7

3 326,3

56,9

3 489,9

2018

барлығы

1 308,9

59 296,3

4 937,4

260 675,5

орташа алғанда бір күнде

62,3

2 823,6

61,7

3 258,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

13,3%

-10,9%

9,8%

-5,4%

орташа алғанда бір күнде

7,9%

-15,1%

8,4%

-6,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында бөлшек төлемдер ағыны 1 948,6 млрд. теңге сомаға 8,3 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 28,7% (1 855,1 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 8,5% (152,9 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында 24,4 млрд. теңге сомаға 104,1 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 27,0%-ға (22,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 7,2%-ға (1,6  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 503,8

488,8

6 474,8

1 795,7

орташа алғанда бір күнде

75,2

24,4

82,0

22,7

2018

барлығы

1 953,5

547,4

8 329,9

1 948,6

орташа алғанда бір күнде

93,0

26,1

104,1

24,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

29,9%

12,0%

28,7%

8,5%

орташа алғанда бір күнде

23,7%

6,7%

27,0%

7,2%

 

Жоғарыға