Долбар ¹93 27/06/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында 387,5 трлн. теңге сомаға 16,5 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 1,3%-ға (214,6 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 16,3% (54,3 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

3 435,8

70 546,7

16 703,1

333 170,8

2019

3 368,6

75 799,7

16 488,5

387 468,7

Өзгеріс, %-бен

-2,0%

7,4%

-1,3%

16,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында БААЖ арқылы 384,9 трлн. теңге сомаға 5,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлемдер саны 9,3%-ға (593 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 16,4% (54,3 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында 3,9 трлн. теңге сомаға 58,3 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 8,4%-ға (5,4 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 17,6% (0,6 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 428,4

69 936,6

6 365,8

330 612,1

орташа алғанда бір күнде

71,4

3 496,8

63,7

3 306,1

2019

барлығы

1 190,8

75 207,8

5 772,8

384 909,6

орташа алғанда бір күнде

59,5

3 760,4

58,3

3 888,0

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-16,6%

7,5%

-9,3%

16,4%

орташа алғанда бір күнде

-16,6%

7,5%

-8,4%

17,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында бөлшек төлемдер ағыны 2,6 трлн. теңге сомаға 10,7 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 3,7% (378,4 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 0,02% (0,4 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында 25,8 млрд. теңге сомаға 108,2 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 4,7%-ға (4,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,0%-ға (0,4  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

2 007,4

610,1

10 337,3

2 558,7

орташа алғанда бір күнде

100,4

30,5

103,4

25,6

2019

барлығы

2 177,7

591,9

10 715,7

2 559,1

орташа алғанда бір күнде

108,9

29,6

108,2

25,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

8,5%

-3,0%

3,7%

0,0%

орташа алғанда бір күнде

8,5%

-3,0%

4,7%

1,0%

 

Жоғарыға