1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹94 26/07/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-маусым айларында 443,4 трлн. теңге сомаға 19,8 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 1,9%-ға (377,0 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 10,2% (41,1 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

3 476,4

69 122,6

20 179,4

402 293,4

2019

3 313,9

55 908,1

19 802,4

443 376,8

Өзгеріс, %-бен

-4,7%

-19,1%

-1,9%

10,2%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-маусым айларында БААЖ арқылы 440,3 трлн. теңге сомаға 7,0 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлемдер саны 10,1%-ға (779,2 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 10,3% (41,1 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-маусым айларында 3,7 трлн. теңге сомаға 58,3 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 8,6%-ға (5,5 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 12,1% (0,4 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 352,2

68 535,0

7 718,0

399 147,2

орташа алғанда бір күнде

64,4

3 263,6

63,8

3 298,7

2019

барлығы

1 166,0

55 319,5

6 938,8

440 229,1

орташа алғанда бір күнде

58,3

2 766,0

58,3

3 699,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-13,8%

-19,3%

-10,1%

10,3%

орташа алғанда бір күнде

-9,5%

-15,2%

-8,6%

12,1%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-маусым айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,1 трлн. теңге сомаға 12,9 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 3,2% (402,2 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 0,04% (1,4 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-маусым айларында 26,5 млрд. теңге сомаға 108,2 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 3,2%-ға (5,1 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,7%-ға (0,4  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

2 124,2

587,6

12 461,4

3 146,2

орташа алғанда бір күнде

101,2

28,0

103,0

26,0

2019

барлығы

2 148,0

588,6

12 863,6

3 147,6

орташа алғанда бір күнде

107,4

29,4

108,1

26,5

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

1,1%

0,2%

3,2%

0,04%

орташа алғанда бір күнде

6,2%

5,2%

5,0%

1,7%

 

Жоғарыға