1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹142 29/06/2023

2023 жылдың қаңтар-мамыр айларында Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 354,5 трлн теңге сомаға 29,5 млн транзакция жүргізілді. 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 13,2% (3,4 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 28,2% (78,0 трлн теңгеге) көбейді.

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-мамыр

саны

көлемі

2022

26 032,0

276 511,7

2023

29 464,8

354 527,9

Өзгеріс, %-бен

13,2%

28,2%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2023 жылдың қаңтар-мамыр айларында БААЖ арқылы барлығы 350,4 трлн теңге сомаға 9,7 млн транзакция жүзеге асырылды. 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлемдер саны 12,3%-ға (1 061,5 мың транзакцияға), төлемдер сомасы 28,5% (77,6 трлн теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2023 жылдың қаңтар-мамыр айларында 3,5 трлн теңге сомаға 97,9 мың транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда саны бойынша 10,0% (8,9 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 25,9% (0,7 трлн теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-мамыр

саны

көлемі

2022

барлығы

8 632,3

272 775,1

орташа алғанда бір күнде

89,0

2 812,1

2023

барлығы

9 693,7

350 381,7

орташа алғанда бір күнде

97,9

3 539,2

Өзгеріс, %-бен

барлығы

12,3%

28,5%

орташа алғанда бір күнде

10,0%

25,9%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2023 жылдың қаңтар-мамыр айларында бөлшек төлемдер ағыны 4,1 трлн теңге сомаға 19,8 млн құжат болды. 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 13,6% (2,4 млн құжат), төлемдер сомасы 11,0% (409,6 млрд теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2023 жылдың қаңтар-мамыр айларында 41,9 млрд теңге сомаға 199,7 мың транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем саны бойынша 11,3% (20,3 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 8,7% (3,4  млрд теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-мамыр

саны

көлемі

2022

барлығы

17 399,7

3 736,5

орташа алғанда бір күнде

179,4

38,5

2023

барлығы

19 771,1

4 146,2

орташа алғанда бір күнде

199,7

41,9

Өзгеріс, %-бен

барлығы

13,6%

11,0%

орташа алғанда бір күнде

11,3%

8,7%

 

Жоғарыға