«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабына енгізілген өзгерістерге байланысты, 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап банктер провизияларды халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құруға міндетті.

Аталғанды есепке ала отырып, 2013 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша есептік күннен бастап осы есепті жариялау тоқтатылды.

Бастап
Дейін
Жоғарыға