http://nationalbank.kz

Валюталық мониторинг бойынша әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

жарияланым күні: 25/04/2018 өзгерту күні: 20/07/2018 15:44

Валюталық мониторинг бойынша әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

Есептерді ААЖ «ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы арқылы электрондық түрде ұсыну бойынша жадынама»

Нысанның атауы

Нысанның индексі

Есеп беруші (респондент)

Кезеңділігі

Есеп беру мерзімі

Нысанды кім және қашан бекіткен

Есеп беру мекенжайы

Электрондық  түрде ұсыну мүмкіндігі

Электрондық түрде ұсыныс үшін үлгі

Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюталық операцияларына мониторингті жүзеге асыру қағидалары

1

Бас компанияның филиалы (өкілдігі) туралы есеп

VM_BI_1

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан астам  қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұратуы бойынша біржолғы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұратуын алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 263 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық мониторинг объектісінің орналасқан жері бойынша аумақтық филиалы

жоқ

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

2

Қазақстан Республикасында бас компания филиалының (өкілдігінің) қатысуымен жүзеге асырылатын жобалар туралы есеп

VM_P_2

валюталық мониторинг респонденттері

жыл сайын

ағымдағы жылғы бесінші сәуірге (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 263 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық мониторинг респонденті орналасқан жер бойынша аумақтық филиалы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

VM_P_2 шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

3

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

VM_PR_3

валюталық мониторинг респонденттері

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 263 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық мониторинг респонденті орналасқан жер бойынша аумақтық филиалы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

VM_PR_3 шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

4

Банктердегі шоттардағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

VM_MF_4

валюталық мониторинг респонденттері

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 263 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық мониторинг респонденті орналасқан жер бойынша аумақтық филиалы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

VM_MF_4 шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

5

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша шығындарды өтеу және

пайданы бөлу туралы есеп

VM_SRP_5

өнімді бөлу туралы келісім бойынша операторлар болып табылатын валюталық мониторинг респонденттері

тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың онына (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 263 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық мониторинг респонденті орналасқан жер бойынша аумақтық филиалы

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

VM_SRP_5 шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы