http://nationalbank.kz

Валюталық операциялар бойынша әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

жарияланым күні: 05/07/2017 өзгерту күні: 17/04/2019 14:47

Валюталық операциялар бойынша әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

Есептерді ААЖ «ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» арқылы электрондық түрде ұсыну бойынша жадынама

Нысанның атауы

Нысанның нөмірі

Есеп беруші (респондент)

Кезеңділігі

Есеп беру мерзімі

Нысанды кім және қашан бекіткен

Есеп беру мекенжайы

Нысан

Нысанның нұсқауы

   Электрондық  түрде ұсыну мүмкіндігі

Электрондық түрде ұсыныс үшін үлгі

ҚР-да валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары
1

Валюталық операциялар бойынша ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп

ПР-2 уәкілетті банк ай сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на (қоса алғанда) дейін

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Алматы қ., Коктем-3 ы.а., 21 үй ПР-2 нысаны нұсқау "Статистика" ААШЖ

Телефон

8 (727)-270-46-44

электрондық мекенжайы

Toikenova.Arna@nationalbank.kz

2 Валюталық операциялар бойынша жеке тұлғалар жүзеге асырған ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп ПР-3 уәкілетті банк ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на (қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Алматы қ., Коктем-3 ы.а., 21 үй ПР-3 нысаны нұсқау "Статистика" ААШЖ

Телефон

(727)-270-47-06

электрондық мекенжайы

uatayeva.a@nationalbank.kz

3

Тіркеу куәліктері, хабарлама туралы куәліктер берілген валюталық шарттар бойынша жүзеге асырылған ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп

ПР-4 уәкілетті банк ай сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-на (қоса алғанда) дейін

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Алматы қ., Коктем-3 ы.а., 21 үй ПР-4 нысаны нұсқау "Статистика" ААШЖ

Телефон

8 (727)-270-46-44

электрондық мекенжайы

Toikenova.Arna@nationalbank.kz

4

Коммерциялық кредитті, қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп

ПР-К/Э-7 резидент тоқсан сайын

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді

ПР-К/Э-7 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-К/Э-7 шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

5 Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу бойынша есеп ПР-И/Г-8 резидент тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді

ПР-И/Г-8 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-И шаблоны

ПР-Г шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

6 Валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы есеп ПР-Д-9 резидент тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді ПР-Д-9 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-Д шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

7

Банктің резидент еместерден қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы есеп

ПР-91

банк

ай сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді ПР-91 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

Телефон

8 (727)-270-48-87

электрондық мекенжайы

Zhaniya.Kuandykova@nationalbank.kz

8

Банк резидент еместерден тартқан қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп

11-ОБ банк тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Алматы қ., Коктем-3 ы.а., 21 үй 11-ОБ нысаны

нұсқау

11-ОБ нысаны бойынша сәйкестік кестесі

"Статистика" ААШЖ

Телефон

8 (727)-270-48-87

электрондық мекенжайы

Zhaniya.Kuandykova@nationalbank.kz

9

Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есеп

ПР-10 банк, брокер, басқарушы компания ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-не дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Алматы қ., Коктем-3 ы.а., 21 үй ПР-10 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

Телефон

8 (727)-270-45-42

электрондық мекенжайы

Alina.Romakhova@nationalbank.kz

10 Шетел банкiндегi банк шотындағы қаражаттың қозғалысы туралы есеп ПР-Ф-11 резидент тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді ПР-Ф-11 нысаны нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-Ф шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

11

Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортымен немесе импортымен байланысты валюталық шарттар бойынша мiндеттемелердi орындау туралы есеп

ПР-12

шетел банкінде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортымен немесе импортымен байланысты баламасында елу мың АҚШ долларынан асатын сомада валюталық шарттар бойынша ақша төлемі және (немесе) аударымдары жүзеге асырылатын банк шоты бар резидент

ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша береді ПР-12 нысаны нұсқау жоқ