link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

Статистикалық ақпараттың 2018 жылғы сәуірде шығу кестесі

Сайт тараулары

Деректер санаты

Жаңартылу күні

Ақша-кредит саясатының операциялары

Қысқа мерзімді ноталарын орналастыру бойынша ҚРҰБ аукционы

Аукциондар өткiзуге қарай

Кері сатылымы бар бағалы қағаздарды сатып алу бойынша ҚРҰБ аукционы

Аукциондар өткiзуге қарай

ҚРҰБ операциялары бойынша ашық позиция

күн сайын, 11:00 сағ. дейін

Банктердің ҚРҰБ-дағы корреспонденттік шоттарындағы ұлттық валютадағы ақшалай қаражаттары

күн сайын, 11:00 сағ. дейін

Валюталар бағамдары

Валюталардың күн сайынғы ресми бағамдары

24:00 сағ.

Валюталардың ресми бағамдары, кезеңде орташа

03.04.2018

Бағалар индексі

Бағалар индексі

03.04.2018

Монетарлық статистика

Халықаралық резервтер және Ұлттық қордың активтері (алдын ала деректер)

09.04.2018

ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу (алдын ала деректер)

09.04.2018

Ақша-кредит саясатының операциялары

ҚРҰБ өктемдігі жөніндегі деректер

09.04.2018

Валюта нарығы

Биржадан тыс операциялар

09.04.2018

Банкаралық кредиттер мен депозиттердің нарығы

09.04.2018

Тиімді айырбастау бағамыдарының индекстері

Тиімді айырбастау бағамыдарының индекстері

10.04.2018

Сыртқы сектор статистикасы

Сыртқы борыштың статистикасы

10.04.2018

Кеңейтілген айқындаудағы мемлекеттік сектордың сыртқы борышының статистикасы

10.04.2018

Халықаралық инвестициялық позиция

10.04.2018

Салым бағыты бойынша тікелей инвестициялар статистикасы

10.04.2018

Шетел валютасындағы халықаралық резервтер мен өтімділік

10.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері (Ағымдағы жағдай)

Банк секторы

10.04.2018

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым

10.04.2018

Валюта нарығы

Қазақстан Қор Биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындылары

12.04.2018

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы

Құны ұлттық валютада белгіленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың құрылымы

12.04.2018

Мемлекеттiк бағалы қағаздарының алғашқы нарығы

12.04.2018

Мемлекеттiк бағалы қағаздардың қайталама нарығы

12.04.2018

Сыртқы сектор статистикасы

 Төлем балансының статистикасы

16.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері (Ағымдағы жағдай)

Сақтандыру секторы

17.04.2018

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі

20.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Жиынтық есептер)

ЕДБ бойынша жиынтық баланс 

20.04.2018

ЕДБ бойынша кірістері мен шығыстары туралы жиынтық есеп 

20.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар бойынша мәліметтер

20.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Жиынтық есептер)

Ипотекалық ұйымдардың бухгалтерлік балансы 

20.04.2018

Ипотекалық ұйымдардың кірістері мен шығыстары туралы есеп 

20.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым  (Қаржы көрсеткіштері)

Ипотекалық ұйымдардың меншікті капиталы, міндеттемелері мен активтері туралы мәліметтер

20.04.2018

Ипотекалық ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

20.04.2018

Монетарлық статистика

Ақша агрегаттары

23.04.2018

Банктер бойынша монетарлық шолу

23.04.2018

Банк жүйесі бойынша монетарлық шолу (алдын ала деректер)

23.04.2018

Депозиттік ұйымдардағы депозиттер

23.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Жиынтық есептер)

Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша жиынтық бухгалтерлік баланс 

23.04.2018

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша пайда мен зияндар туралы жиынтық есеп

23.04.2018

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша сақтандыру сыйлықақысы туралы жиынтық есеп

23.04.2018

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша сақтандыру төлемдері туралы жиынтық есеп 

23.04.2018

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша міндеттемелер көлемі туралы жиынтық есеп

23.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша мәліметтер 

23.04.2018

Сақтандырудың салалары мен кластары бойынша сақтандыру сыйлықақысы

23.04.2018

Сақтандырудың салалары мен кластары бойынша сақтандыру төлемдері

23.04.2018

Депозит нарығы

Депозит нарығы

24.04.2018

Кредит нарығы

Кредит нарығы

24.04.2018

Валюта нарығы

Шетел валютасын сатып алу/сату

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Меншікті капитал, міндеттемелер және активтер туралы мәліметтер

24.04.2018

Орташа проценттік маржа және орташа проценттік спрэд туралы мәліметтер

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (Жиынтық есептер)

Жиынтық бухгалтерлік баланс 

24.04.2018

Пайда мен зияндар туралы жиынтық есеп 

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (Қаржы көрсеткіштері)

Меншікті капитал, міндеттемелер және активтер туралы мәліметтер 

24.04.2018

Портфель құрылымы 

24.04.2018

Жинақталған зейнетақы қаражаты мен салымшылардың дербес зейнетақы шоттарының саны жөніндегі мәліметтер

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Жиынтық есептер)

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының жиынтық бухгалтерлік балансы

24.04.2018

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының пайда мен зиян туралы жиынтық есебі

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар (Жиынтық есептер)

Жиынтық бухгалтерлік баланс (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және (немесе) дилерлер)

24.04.2018

Пайда мен зияндар туралы жиынтық есеп (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және (немесе) дилерлер)

24.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар (Қаржы көрсеткіштері)

Аралық және ашық пай инвестициялық қорлары активтерінің инвестициялық құрылымы

24.04.2018

Пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер  (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және (немесе) дилерлер)

24.04.2018

Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының активтері, капиталы және міндеттемелері  (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және (немесе) дилерлер)

24.04.2018

Пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер (Сауда-саттықты ұйымдастырушылар)

25.04.2018

Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының активтері, капиталы және міндеттемелері (Бағалы қағаздар нарығының басқа субъектiлерi)

25.04.2018

Төлем жүйелерінің статистикасы

БААЖ мен БКЖ

27.04.2018

Төлем карточкалары және банк көрсететін электронды қызметтер

27.04.2018

Төлем құралдары бойынша статистика

27.04.2018

Ақша аударымдары (халықаралық және ел ішіндегі)

27.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым  (Қаржы көрсеткіштері)

Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар бойынша мәлімет

27.04.2018

Ұлттық почта операторының пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

27.04.2018

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына,операторының пруденциалдық нормативтерді орындау туралы мәліметтер

27.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

27.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк конгломераттары мен сақтандыру топтары (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындағаны туралы жиынтық мәліметтер

27.04.2018

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

27.04.2018

Монетарлық статистика

Халықаралық резервтер және Ұлттық қордың активтері (нақтыланған деректер)

28.04.2018

ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу (нақтыланған деректер)

28.04.2018

Банк жүйесі бойынша монетарлық шолу (нақтыланған деректер)

28.04.2018

Сыртқы сектор статистикасы

Шетел валютасындағы халықаралық резервтер мен өтімділік

28.04.2018

ҚРҰБ-ның ресми басылымдары және жарияланымдары

ҚРҰБ-ның Статистикалық бюллетені

28.04.2018


  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018