link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Баспасөз орталығы
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Мүлікті жария ету
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Статистикалық ақпараттың 2017 жылғы мамырда шығу кестесі

Сайт тараулары

Деректер санаты

Жаңартылу күні

Ақша-кредит саясатының операциялары

Қысқа мерзімді ноталарын орналастыру бойынша ҚРҰБ аукционы

Аукциондар өткiзуге қарай

Кері сатылымы бар бағалы қағаздарды сатып алу бойынша ҚРҰБ аукционы

Аукциондар өткiзуге қарай

ҚРҰБ операциялары бойынша ашық позиция

күн сайын, 11:00 сағ. дейін

Банктердің ҚРҰБ-гі корреспонденттік шоттарындағы ұлттық валютадағы ақшалай қаражаттары

күн сайын, 11:00 сағ. дейін

Валюталар бағамдары

Валюталардың күн сайынғы ресми бағамдары

24:00 сағ.

Валюталардың ресми бағамдары, кезеңде орташа

02.05.2017

Бағалар индексі

Бағалар индексі

02.05.2017

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы

Құны ұлттық валютада белгіленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың құрылымы

03.05.2017

Мемлекеттiк бағалы қағаздарының алғашқы нарығы

03.05.2017

Валюта нарығы

Биржадан тыс операциялар

05.05.2017

Банкаралық кредиттер мен депозиттердің нарығы

05.05.2017

Тиімді айырбастау бағамыдарының индекстері

Тиімді айырбастау бағамыдарының индекстері

10.05.2017

Монетарлық статистика

Халықаралық резервтер және Ұлттық қордың активтері

11.05.2017

ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу

11.05.2017

Ақша-кредит саясатының операциялары

ҚРҰБ өктемдігі жөніндегі деректер

11.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері (Ағымдағы жағдай)

Банк секторы

12.05.2017

Валюта нарығы

Қазақстан Қор Биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындылары

12.05.2017

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы

Мемлекеттiк бағалы қағаздардың қайталама нарығы

12.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері (Ағымдағы жағдай)

Сақтандыру секторы

17.05.2017

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі

19.05.2017

Бағалы қағаздар нарығы

22.05.2017

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым

23.05.2017

Монетарлық статистика

Ақша агрегаттары

24.05.2017

Банктер бойынша монетарлық шолу

24.05.2017

Банк жүйесі бойынша монетарлық шолу

24.05.2017

Депозиттік ұйымдардағы депозиттер

24.05.2017

Депозит нарығы

Депозит нарығы

24.05.2017

Кредит нарығы

Кредит нарығы

24.05.2017

Валюта нарығы

Шетел валютасын сатып алу/сату

24.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Жиынтық есептер)

ЕДБ бойынша жиынтық баланс 

24.05.2017

ЕДБ бойынша кірістері мен шығыстары туралы жиынтық есеп 

24.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Меншікті капитал, міндеттемелер және активтер туралы мәліметтер

24.05.2017

Орташа проценттік маржа және орташа проценттік спрэд туралы мәліметтер

24.05.2017

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар бойынша мәліметтер

24.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Жиынтық есептер)

Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша жиынтық бухгалтерлік баланс 

24.05.2017

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша пайда және шығын жөніндегі жиынтық есеп

24.05.2017

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша сақтандыру сыйлықақысы туралы жиынтық есеп

24.05.2017

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша сақтандыру төлемдері туралы жиынтық есеп 

24.05.2017

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша міндеттемелер көлемі туралы жиынтық есеп

24.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдар бойынша мәліметтер 

24.05.2017

Сақтандырудың салалары мен кластары бойынша сақтандыру сыйлықақысы

24.05.2017

Сақтандырудың салалары мен кластары бойынша сақтандыру төлемдері

24.05.2017

Төлем жүйелерінің статистикасы

БААЖ мен БКЖ

25.05.2017

Төлем карточкалары және банк көрсететін электронды қызметтер

25.05.2017

Төлем құралдары бойынша статистика

25.05.2017

Ақша аударымдары (халықаралық және ел ішіндегі)

25.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар (Жиынтық есептер)

Жиынтық бухгалтерлік баланс (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және дилерлер)

26.05.2017

Пайда және шығын жөніндегі жиынтық есеп (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және дилерлер)

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар (Қаржы көрсеткіштері)

Аралық және ашық пай инвестициялық қорлары активтерінің инвестициялық құрылымы 

26.05.2017

Пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер  (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және дилерлер)

26.05.2017

Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының активтері, капиталы және міндеттемелері  (Инвестициялық портфелді басқарушылар, Брокерлер және дилерлер)

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (Жиынтық есептер)

Жиынтық бухгалтерлік баланс 

26.05.2017

Пайда және шығын жөніндегі жиынтық есеп 

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (Қаржы көрсеткіштері)

Мменшікті капитал, міндеттемелер және активтер туралы мәліметтер 

26.05.2017

Портфель құрылымы 

26.05.2017

Жинақталған зейнетақы қаражаты мен салымшылардың дербес зейнетақы шоттарының саны жөніндегі мәліметтер

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк конгломераттары мен сақтандыру топтары   (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру тобтарының негізгі көрсеткіштері туралы мәлімет

26.05.2017

ҚР сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындағаны туралы жиынтық мәліметтер

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Жиынтық есептер)

Ипотекалық ұйымдардың бухгалтерлік балансы 

26.05.2017

Ипотекалық ұйымдардың кірістері мен шығыстары туралы есеп 

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым  (Қаржы көрсеткіштері)

Ипотекалық ұйымдардың меншікті капиталы, міндеттемелері мен активтері туралы мәліметтер

26.05.2017

Ипотекалық ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

26.05.2017

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына,операторының пруденциалдық нормативтерді орындау туралы мәліметтер

26.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Сақтандыру секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

29.05.2017

Қаржы секторының көрсеткіштері, Банк секторы (Қаржы көрсеткіштері)

Пруденциалдық нормативтерді орындағаны туралы мәліметтер

30.05.2017

Монетарлық статистика

Басқа қаржылық ұйымдар бойынша шолу

31.05.2017

Қаржы секторы бойынша шолу

31.05.2017

Сыртқы сектор статистикасы

Шетел валютасындағы халықаралық резервтер мен өтімділік

31.05.2017

ҚРҰБ-ның ресми басылымдары және жарияланымдары

ҚРҰБ-ның Статистикалық бюллетені

31.05.2017

ҚР-ның төлем балансы және сыртқы борышы

31.05.2017


  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2016